Hurtig og effektiv betonudlægning

HC Pumps & Trucks kan levere udlægningsmateriel i form af betonudlægger, betonfordelere og tilbehør til løsning af forskellige støbningsopgaver.

Betonudlægger: Beton Marie

Beton Marie er en kompakt, fjernstyret og selvkørende udlægger til færdigbeton. Beton Marie tilkobles for enden af pumpeslangen og gør det enkelt – og frem for alt hurtigt – at støbe selv store arealer.

Spar tid og kræfter.
 
Nem at styre

Beton Marie styres på sikker afstand med en robust fjernbetjening, og er en manøvredygtig udlæggerrobot, der let kører rundt om forhindringer som søjler og niveauforskelle. Tilslutning og brug fremgår af den medfølgende, overskuelige brugsanvisning.

Sikker udlægning

Beton Marie kan i princippet udlægge beton lige så hurtigt, som betonen kan pumpes frem til udlæggeren. Ved udlægningen kan tykkelsen af betonlaget justeres, ligesom Beton Marie kan udlægge betonen på konstruktioner, som er vanskelige at bevæge sig på, f. eks. på grund af armering eller forskalling.

Betonfordelere

Betonfordelere tilsluttes betonpumpen og anvendes ved større støbeopgaver, eller hvor det ikke er muligt at bruge betonpumpens slange. Betonfordelere fordeler let betonen med en udlæggerarm, der har en rækkevidde fra 8 op til 14 meter. Ved mange støbeopgaver kan betonfordeleren erstatte forlængerslanger, der monteres på betonpumpen.

HC Pumps & Trucks leverer både betonfordelere, der placeres ved jorden og betonfordelere på stativ, der rækker op til 5 meter i højden. Betonfordelere på stativ er udstyret med en fleksibel arm, der gør pumpning og støbning lettere og mere effektiv.

hc-pumper-2.jpg.

Betonfordeler på stativ rækker op til 5 meter i højden.
 

hc-pumper-1.jpg.

Betonfordeler placeres ved jorden.
Krydsmålene mellem støtteben er 3,80 meter.
Mål mellem benene parallelt med udlæggerarm.
Udlæggerarmen er 12 meter og rækker 24 meter i diameter.

 

Tilbehør

Når afstanden til brugsstedet overstiger betonpumpens rækkevidde kan HC Pumps & Trucks levere forlængerslanger, der monteres på pumpens udlæggerslange, når slangen ligger på jorden. Forlængerslangerne kan samles i en vilkårlig længde, der kun begrænses af betonpumpens kapacitet og færdigbetonens type. HC Pumps & Trucks rådgiver derfor gerne om den optimale løsning i forbindelse med dit aktuelle projekt.

Vælg kassette efter dit behov

HC Pumps & Trucks tilbyder forlængerslanger samlet i overskuelige kassetter med et antal rør og slanger svarende til henholdsvis 30 m, 40 m eller 50 m. Det er således let at vælge det antal kassetter, der dækker den ønskede afstand til brugsstedet. Kassetterne kommer komplet med forlængerslanger og samleværktøj.

Foruden slangekassetter med forlængerslanger stiller HC Pumps & Trucks specialtilbehør til rådighed, der letter specielle støbearbejder, som:

  • Over 200 meter stålrør i Ø 100 mm størrelse indvendig.
  • Specielle slanger til støbninger af vægge/gulve.
Eksempler på hvad det koster

Skemaet viser nogle eksempler på, hvad leje af slangekassetterne beløber sig til, når der regnes med kørsel, udlægning af slangerne og afsluttende rengøring. Kassetterne kan leveres forud for pumpens ankomst eller i forbindelse med opstilling af pumpe.

Eksempler på hvad det koster - Skema.
 

Levering, afhentning, til- og afrigning af slangerne kan eventuelt foretages af kunden selv. Derved spares omkostning til kørsel og udlægning.